Objavljeno:
24/7/2018
Zakon o boravišnoj pristojbi

Ovim se Zakonom uređuje obveza plaćanja boravišne pristojbe, način utvrđivanja visine boravišne pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava boravišne pristojbe, rokovi i način naplate i uplate boravišne pristojbe, prijava i odjava turista, te druga pitanja od značenja za prikupljanje i raspoređivanje boravišne pristojbe i evidenciju turističkih noćenja.

Objavljeno:
18/7/2018
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Ovim se Zakonom uređuje obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanja članarine turističkoj zajednici.

Objavljeno:
9/7/2018
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Ovim se Zakonom uređuju sustav turističkih zajednica, ustrojstvo, zadaće i način rada turističkih zajednica, te osnovna načela njihova financiranja i gospodarenja.

Objavljeno:
7/7/2018
Zakon o pružanju usluga u turizmu

Ovim Zakonom uređuju se usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu te prava i obveze trgovca i putnika u vezi s tim ugovorima.

Objavljeno:
1/7/2018
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Ovim se Zakonom uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Više u priloženim linkovima.

Objavljeno:
5/6/2018
Turistička zajednica područja "Središnja Podravina"

Turistička zajednica područja „Središnja Podravina“ (TZPSP) osnovana je 14. srpnja 2017. godine, na području više jedinica lokalne samouprave, a nastala je temeljem Sporazuma o suradnji u razvoju turizma sklopljenog od strane predstavnika općina Drnje, Gola, Hlebine, Legrad, Molve, Novigrad Podravski i Virje, te djeluje prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao turistička zajednica područja. Ured Turističke zajednice područja „Središnja Podravina“ nalazi se u Virju.